Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd.
ระบบสารสนเทศโรงเรียนประกอบด้วย ระบบที่ช่วยให้สามารถบริหารงานด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกกับทุกงานที่ท่านคิดว่ายุ่งยาก สนใจติดต่อ บริษัท M&W IMPRESSION 1999 Co.,Ltd. โทร 0-2924-6337,0-89109-7954,0-96790-8800 แฟกซ์ 02-0472-1600
 
เพิ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูล
     เพิ่มเปลี่ยนแปลงทะเบียนนักเรียน
           ประวัตินักเรียน
           ประวัติบิดา
           ประวัติมารดา
           ประวัติผู้ปกครอง
           ประวัติครอบครัว
           ประวัติสุขภาพนักเรียน
           ประวัติการรับทุน-รางวัล
           ประวัติกิจกรรม
           ประวัติการศึกษา
           ผลการเรียน
           ประวัตการเลื่อนชั้น
     ปรับปรุงเลขที่นักเรียนใหม่
     เปลี่ยนห้องเรียนตามระดับชั้น
     เปลี่ยนแปลงเลขประจำตัว
     บันทึกรูปภาพนักเรียน
     สถิติการเลื่อนชั้นเรียน
     การประกันอุบัติเหตนักเรียน
     ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
กลับเมนูหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  M&W impression 1999 Co.,Ltd.  
 
 
Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 0-2924-6337,0-2924-5945,0-80970-5987,0-89109-7954